Новините днес
0
Новините вчера
8
Новина
Община Правец обявява свободни работни места

11.01.2017г. 13:42 | Прочетена: 4086 | 41
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - ДВЕ СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ
Изисквания за длъжността
    
•    Завършено образование и минимум две години стаж, в болница или детско заведение
•    Умение за работа с деца и лица с увреждания
•    Умение за работа в екип
•    Възможност за почасов график на работа

Кандидатите трябва да представят следните документи:
1. Заявление до Кмета на община Правец, съдържащо актуален адрес по местоживеене
2. Автобиография (CV)
3. Копие от документ за завършено образование
4. Копие от трудова книжка

Избор на кандидатите ще бъде направен по документи и чрез събеседване
Краен срок за подаване на документи-05.02.2017г.
Документи се приемат всеки работен ден в сградата на Общинска администрация Правец - „Информационен център” или на email:  obshtina@pravets.bg

За повече информация на тел: 0875315096

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ „ КАНЦЕЛАРИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” СЕЛО РАЗЛИВ
Изисквания за длъжността:
•    Образователна степен - завършено висше образование /хуманитарно или икономическо или техническо/;
•    образователно- квалификационна степен " бакалавър";
•    Минимален професионален опит – 1 година;
•    Компютърна грамотност – работа с WORD и EXCEL
•    Допълнителна квалификация – работа с офис техника и електронно деловодство.
•    Комуникационни умения за работа с граждани

Кандидатите трябва да представят следните документи:
1. Заявление до Кмета на община Правец, съдържащо актуален адрес по местоживеене
2. Автобиография (CV)
3. Копие от документ за завършено образование
4. Копие от трудова книжка

Избор на кандидатите ще бъде направен по документи и чрез събеседване
Краен срок за подаване на документи-05.02.2017г.
Документи се приемат всеки работен ден в сградата на Общинска администрация Правец - „Информационен център” или на email: obshtina@pravets.bg

За повече информация на тел: 0875315096

ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Минимални и специфични изисквания за длъжността:
•    Образование: Средно специално образование по специалностите „Електротехника”, „Електрообзавеждане” или “Електроснабдяване” или сертификат за правоспособност като електротехник;
•    Професионален опит: Над 1 година трудов стаж по специалността
•    Свидетелство за управление на МПС категория „В";
•    Удостоверение за придобита квалификационна степен по безопасност при работа с електрически мрежи;
•    Да живее и има адресна регистрация в град Правец или на територията на Община Правец

Кандидатите трябва да представят следните документи:

    1. Документ за самоличност /копие/
    2. CV
    3. Копие от:
    • диплома за завършено образование;
    • свидетелство за управление на МПС категория „В"
    • удостоверение за придобита квалификационна степен за работа по електрически мрежи

Избор на кандидатите ще бъде направен по документи и чрез събеседване
Краен срок за подаване на документи-05.02.2017г.
Документи се приемат всеки работен ден в сградата на Общинска администрация Правец - „Информационен център” или на email:  obshtina@pravets.bg

За повече информация на тел: 0875315096


СЪТРУДНИК „ОПАЗВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ  НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ЧИСТОТАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ МЕСТА”
Изисквания за заемане на длъжността:
•    Образование: средно
•    Професионален опит на сходни позиции е предимство
•    Компютърна грамотност и работа с офис техника са предимство
•    Активен шофьор
    
Кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Заявление до Кмета на община Правец, съдържащо актуален адрес по местоживеене
2. Автобиография (CV)
3. Копие от документ за завършено образование
4. Копие от трудова книжка
Избор на кандидатите ще бъде направен по документи и чрез събеседване
Краен срок за подаване на документи-05.02.2017г.
Документи се приемат всеки работен ден в сградата на Общинска администрация Правец - „Информационен център” или на email:  obshtina@pravets.bg

За повече информация на тел: 0875315096

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ “СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ”
Изисквания за заемане на длъжността:
Образователна  степен: средно-техническо, средно професионално образование по специалностите „Техник по геодезия и картография”, „Строителен техник” или сходна;
Познаване на законодателството в сферата на градоустройството.
Компютърна грамотност – работа с WORD и EXCEL
Професионален опит на сходни позиции е предимство.

Кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Заявление до Кмета на община Правец, съдържащо актуален адрес по местоживеене
2. Автобиография (CV)
3. Копие от документ за завършено образование
4. Копие от трудова книжка

Избор на кандидатите ще бъде направен по документи и чрез събеседване
Краен срок за подаване на документи-05.02.2017г.
Документи се приемат всеки работен ден в сградата на Общинска администрация Правец - „Информационен център” или на email:  obshtina@pravets.bg

За повече информация на тел: 0875315096

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „АРХИТЕКТУРА, ГРАДОУСТРОЙСТВО И ОБЩИНСКИ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”
Изисквания за заемане на длъжността:
Образователно-квалификационна степен: магистър или бакалавър;
•    Специалност: архитектура или инженерни специалности, или друго висше образование признато от ЕС в еквивалентни области;
•    Познаване на законодателството в сферата на градоустройството.
•    Компютърна грамотност – работа с WORD и EXCEL; AutoCAD.
•    Професионален опит на сходни позиции е предимство.

Кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Заявление до Кмета на община Правец, съдържащо актуален адрес по местоживеене
2. Автобиография (CV)
3. Копие от документ за завършено образование
4. Копие от трудова книжка

Избор на кандидатите ще бъде направен по документи и чрез събеседване
Краен срок за подаване на документи-05.02.2017г.
Документи се приемат всеки работен ден в сградата на Общинска администрация Правец - „Информационен център” или на email:  obshtina@pravets.bg

За повече информация на тел: 0875315096


« Назад Коментари (41)